Бутченко

Тарас Бутченко

Тарас Бутченко

  • доктор філософських наук, завідувач кафедри соціальної філософії та управління у Запорізькому національному університеті.
  • У 2000 році закінчив з відзнакою юридичний факультет ЗДУ (спеціальність «Правознавство»).
  • У 2004 році захистив у спеціалізованій раді К 17.051.05 при Запорізькому національному університеті дисертацію на тему «Еволюція договірної концепції походження держави: соціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03, соціальна філософія та філософія історії.
  • У 2011 році захистив у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара дисертацію на тему «Соціальне проектування: проблема взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.
  • Стажувався в Готландському університеті (2007, Королівство Швеція) та Масачусетському університеті (2008, м. Амхерст, США).
  • У сфері професійних інтересів — питання методології та методики соціального проектування, за якими має понад 20 наукових публікацій. Член редколегії наукового видання «Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини». У 2014-2016 рр. взяв участь у підготовці і реалізації 4 просвітницьких проектів випускників Шведського інституту (м. Стокгольм, Королівство Швеція).
  • Контактна електронна адреса: butchenko.taras@youthplanning.org.

Комментарии недоступны